Väghållning


För fastighetsägare, kommuner, myndigheter och andra som har ansvar för underhåll och skötsel av vägar och trottoarer erbjuder Foreca en stor bredd av vädertjänster för att optimera verksamhet och kostnadseffektivitet. Med hjälp av Forecas noggranna och uppdaterade prognoser kan rätt utrustning användas för att rensa gator och vägar från snö, slask och is i tid. 

Foreca är erfarna specialister på vägväder på grund av de utmanande väderförhållandena i Forecas ursprungsland; Finland. De viktigaste myndigheterna och entreprenörerna i Finland, Sverige och delvis även Ryssland är beroende av Foreca för vägunderhållet.

Läs mer