Fastighetsstyrning

Stora byggnader är energislukare. Genom att optimera uppvärmningen kan man spara upp till 15 % på energiförbrukningen. En sådan besparing är klok ur både ekonomisk och miljömässig synpunkt.

Väderprognoser spelar en nyckelroll i att väja rätt uppvärmningsvolym och när uppvärmningen ska påbörjas eller avslutas. Variationer i utomhustemperatur, vind och solstrålning spelar mycket stor roll för inomhusklimatet. Stora byggnader värms respektive kyls långsamt, så det är viktigt att rätt åtgärd sätts in i god tid.

Foreca har all väderinformation som behövs för effektiv styrning av uppvärmning och luftkonditionering av era fastigheter.

Läs mer