Vindkraft

Foreca kan tillsammans med partnerföretag erbjuda en fullskalig prognostjänst för vindenergi med spännvidd från kalibrerad vinddata till kompletta parkproduktionsberäkningar.

FÖRDELAR

 • Tillgängligt för valfri plats i världen
 • Fullskalig tjänst med förberedd uppgradering till mer avancerade tjänster
 • Träffsäkra prognoser från de bästa datakällorna
 • Avancerad produktionsprognos
 • Robust, pålitlig service med full support

NYCKELPRODUKTER

 • Entimmas tidssteg för vind- och energiprognoser
 • Alla vanliga leveranssätt finns tillgängliga
 • Justering av meteorologer
 • Enkel statisk modell eller "neural network"-lösning för produktionsprognoser
 • En komplett uppsättning parametrar finns tillgänglig

TILLGÄNGLIGT FÖR

 • Vindparker
 • Energibolag
 • Energihandel

 

PAKETLÖSNINGAR

Standard

Vindhastighetsprognoser för specifika platser. Kunden kan beräkna sin produktion på egen hand utifrån väderprognosdata från Foreca. Prognosen levereras som entimmesdata under 48 timmar. Prognosparametrar:

 • Vindhastighetsprognos på 100 m
 • Temperaturprognos på 2 m
 • Lufttrycksprognos

Temperaturprognosen verifieras och justeras vid behov av tjänstgörande meteorolog.

Premium

Premiumpaketet tillhandahåller vindkraftproduktionsprognoser för specificerade vindparker och enskilda turbiner.

Det innehåller en statisk modell för vindparken som tar med effektkurvor (tillhandahålls av kunden) och skuggor i beräkningen med en statisk algoritm. I priset ingår en årlig kalibrering av algoritmen baserat på faktisk produktion och verifikation under det senaste året.

Funktioner:

 • Produktionsprognos för 48 timmar
 • Prognosuppdatering två gånger per dygn
 • Inloggning genom Forecas Extranet
 • Slutanvändaren kan ta med turbintillgängligheten i beräkningen via Extranet

 

Platina

Platinapaketet ger högkvalitativa produktionsprognoser baserade på våra partners "neural network"-lösning. Det innebär ett fullt operationellt, fristående system för produktionsprognoser som kan användas både för enstaka vindkraftverk liksom för hela vindparker. Systemet inkluderar ett korttidsprognosverktyg för upp till 180 timmar med entimmesuppdateringar.

Följande tilläggsmoduler finns att tillgå:

 • Statistikmodul
 • RAMP-prognos
 • Managementmodul för turbinbortfall och underhållshantering

TEKNISKA KRAV

Teknisk leverans via Extranet-användargränssnitt med XML-, EDIEL- (i Finland) eller ASCII-format. Automatisk leverans är också tillgängligt.

FÖR DETALJERAD TEKNISK INFORMATION OCH PRISER, KONTAKTA SALES.SVERIGE@FORECA.COM