Väghållning

Lättanvända visuella verktyg för beslutsfattare inom väghållning. Med hjälp av Forecas pålitliga och frekvent uppdaterade väderprognoser kan rätt utrustning väljas  i rätt tid för röjning och bortforsling av snö.

För fastighetsägare, kommuner, myndigheter och andra som ansvarar för vinterväghållning och gatuunderhåll erbjuder Foreca vädertjänster via inloggning på Extranet och mobilen.

FÖRDELAR

 • Beslut i rätt tid underlättas av den senaste väderinformationen
 • Maximerar framkomlighet och förbättrar tryggheten på vägarna i ert område
 • Informerar om halka och snömängder
 • Lättlästa visualiseringar av väderdata

NYCKELPRODUKTER

 • Väglagsinformation
 • Yttemperatur
 • Snömängder

TILLGÄNGLIGT FÖR

 • Väghållare och ansvariga för snöröjning
 • Entreprenörer inom vägunderhåll och snöröjning

 

TJÄNSTER

Punktprognoser med följande parametrar:

 • Temperatur
 • Daggpunktstemperatur
 • Yttemperatur
 • Molnighet
 • Nederbördsmängd
 • 12 h ackumulerad nederbörd
 • Sannolikhet för nederbörd
 • Sannolikhet för snö
 • Vindhastighet och vindriktning
 • Väglag

 

 

 

Animerade kartor med bland annat följande parametrar:

 • Temperatur
 • Yttemperatur
 • Daggpunktstemperatur
 • Nederbördsmängd och nederbördstyp
 • Molnighet
 • Vindhastighet och vindriktning
 • Byvind
 • Åska
 • Radarprognos

Vägytans egenskaper är färgkodade. I kartexemplet markeras torra vägar med grönt. Förutom torr markeras fuktig , snö- eller istäckt, slaskig, daggtäckt väg, väg täckt med smältande snö, väg täckt med glansis och väg drabbad av underkylt regn alla med en egen färg.

Vägväder är tillgängligt endast i ett begränsat område,kontakta sales.sverige@foreca.com för dagsaktuell täckning.

 

TEKNISK INFORMATION

Leverans

Tabelldata finns tillgängligt i formaten ASCII, EXCEL och text. Nederbördsradar, satellit och prognoskartor finns tillgängligt i formaten PNG, JPEG och GIF.

Hämtning sker via inloggning på Extranet eller i mobilen.

Uppdateringar

Långtidsprognoser uppdateras två gånger per dygn, korttidsprognoser varje timme. Radarbilder och satellitbilder uppdateras med intervall mellan 15 minuter och tre timmar beroende på tillgänglighet i aktuellt område.

Prognoskartor finns timvis eller med tre, sex eller 24 timmars intervall.