Sjöfart

Foreca levererar tjänster som är enkla att använda för rederier och speditionsföretag.

Pålitliga och tillförlitliga vind- och vågprognoser är viktiga för att optimera ruttplanering och därmed spara bränsle och säkra lasten. Tiotals frakt- och passagerarfartyg runt om i världen drar nytta av Forecas sjöfartsprognoser. Dela era behov med oss så hjälper vi er att segla säkert och kostnadseffektivt.

FÖRDELAR

 • Täckning för alla skalor från lokal till internationell
 • Lättlästa kartor

NYCKELPRODUKTER

 • Animerade prognoskartor för vind, vågor etc.
 • Radaranimationer
 • Satellitanimationer
 • Lufttryckskartor
 • Nulägesförhållanden för städer i tabellform

TILLGÄNGLIGT FÖR

 • Rederier och speditionsföretag

 

TILLGÄNGLIGA DATA

Tjänsten kan innehålla animerade kartor, observationer eller radaranimeringar, alternativt en kombination av dessa.

Animerade prognoskartor

 • Vindkartor
 • Vågkartor (se illustrationen)

Observationer

 • Stadsobservationer i tabellform
 • Satellitanimeringar
 • Lufttryckskartor

Radaranimeringar

 • Nederbördsradar

 

 

TEKNISKA KRAV

Tjänsten hostas hos Foreca och kan nås via Forecas extranet på adressen vip.foreca.com. Formatet består av tabeller och kartor.

FÖR DETALJERAD TEKNISK INFORMATION OCH PRISER, KONTAKTA SALES.SVERIGE@FORECA.COM