Energi

Våra företagstjänster för energibranschen täcker alla aspekter av energiproduktion, distribution och handel med dokumenterad och fullt verifierbar träffsäkerhet. 

Ett flertal modeller och tusentals datakällor finns att tillgå. Deterministisk och ensembleprognos (sannolikhetsfördelning för alternativa utvecklingar)  finns också tillgängligt. Energitjänsten levereras via Forecas Extranet eller som rådata för integration i egna optimeringssystem. 

FÖRDELAR

 • Global täckning, valfritt område eller plats
 • Alla större väderprognosmodeller och tusentals datakällor
 • Koordinatbaserade prognoser, obegränsat antal punkter
 • Satellit och regional radar finns att tillgå
 • Robust och pålitlig tjänst med full support

NYCKELPRODUKTER

 • Prognos på upp till 30 dagar
 • Nulägesdata
 • Blixtdata
 • Ensembleprognoser, rådata och filtrerad data för jämförelse och optimering
 • En komplett uppsättning parametrar

TILLGÄNGLIGT FÖR

 • Energibolag
 • Energiproducenter och underhållsföretag
 • Börs- och terminshandlare
 • Elnätsförvaltare

 

PRODUKTER OCH LEVERANS

Alla parametrar finns som punktprognos, graf och animerade kartor. Specialprodukter och skräddarsydda visualiseringar är tillgängliga. Några exempel:

 • Ensemblepunktprognoser för separata parametrar och definierade platser upp till 30 dagar
 • Enseblekartor för enskilda parametrar i definierade områden, t.ex. nederbörd i Centraleuropa. Visualisering som visar ensemblemedlemmarnas spridning. Visualisering som visar skillnaderna mellan de vanligaste deterministiska prognosmodellerna.
 • Observations- och klimatdata

Extranet

Extranettjänsten består av lösenordsskyddad kundspecifik information och innehåller väderkartor, animeringar och numeriska data i kalkylbladsformat och andra format. Grafik kan laddas ner från tjänsten för att integreras i egna optimeringssystem. Extranettjänsten är konfigurerad för enkelt underhåll med över 1 000 färdiga produkter som snabbt kan läggas till i kundens konto. Ytterligare skräddarsydda produkter för specifika behov finns att tillgå i tjänsten.

Extranettjänsten nås via http://vip.foreca.com

Rådataflöden kan integreras i egna optimeringssystem

Rådataflödena innehåller punktprognoser och observationer för specifika platser. Observationerna kommer från väderstationer och andra mätpunkter. Tekniska detaljer och vad som finns tillgängligt beskrivs här:

Läs mer om BatchXML

FÖR DETALJERAD TEKNISK INFORMATION OCH PRISER, KONTAKTA SALES.SVERIGE@FORECA.COM