Fastighetsstyrning

Foreca levererar anpassade väderdataflöden för fastighetsstyrning över hela världen. Forecas dataflöden innefattar väderprognoser och observationer. Dataformatet är vanligen XML eller avgränsad ASCII.

FÖRDELAR

  • Prognoser för prognosstyrda system
  • Observationer för kontrollsystem
  • Global service, valfri plats eller API
  • Kontinuerligt uppdaterad information
  • Ersätter egna mätningar med prognoser och observationer

NYCKELPRODUKTER

  • Prognoser upp till 14 dygn
  • Nulägesdata
  • En komplett uppsättning parametrar

TILLGÄNGLIGT FÖR

  • Fastighetsstyrningsföretag

 

TILLGÄNGLIG DATA

Tjänsten kan innehålla BatchXML, NameFeed eller NaviFeed eller en kombination av dem.

Dataflödena kan innehålla väderprognoser för upp till 14 dagar beroende på vilken servicenivå som önskas. Anpassade dataflöden kan fås vid behov. Listor med önskade platser tillhandahålls av kunden.

BatchXML Premiumpaket erbjuder observationer och prognoser med en, tre och 24 timmars intervall för upp till 80 000 platser i hela världen.

Läs mer

Foreca NameFeed API erbjuder väderprognoser, observationer och väderanimationer för över 140 000 platser runt om på jordgloben. Platserna har handplockats från en huvuddatabas med över tre miljoner platser vilket förbättrar användarens upplevelse genom att minimera namnkonflikter med platser som är mindre betydande.

Läs mer

Foreca NaviFeed API  erbjuder väderprognoser, observationer och väderanimationer för hela världen.Tack vare den koordinatbaserade ansatsen är NaviFeed API speciellt välanpassad till LBS-applikationer. Tjänsten är global, vilket innebär att prognosdata är tillgängligt för alla platser, överallt i hela världen.

Läs mer

 

TEKNISKA KRAV / TEKNISKA DETALJER

 

BatchXML

BatchXML-dataflödet baseras på kunder som använder HTTP polling för att övervaka prognos- och observationsfiler, vilka uppdateras med olika intervall. Platsmetadata, som koordinater och ortnamn på olika språk, levereras separat i en statisk fil. Filerna är antingen i XML eller gjorda som avgränsade ASCII-rådata, vilket är oberoende av språk. Vi rekommenderar att större batch- filer gzippas som avgränsad ASCII, eftersom att avgränsade ASCII-filer normalt är snabbare och enklare att tolka och att gzip-kompressionreducerar överföringstiden dramatiskt. För bekvämlighetens skull kan vi också leverera data som okomprimerad XML eller RSS (avsett för små filer). Foreca förbehåller sig rättigheten att begränsa trafik till IP-adresser som endast är fördefinierade.


NaviFeed

NaviFeed baseras på HTTP-frågor som sänds till Forecas servrar. Platser identifieras med koordinater i form av latitud och longitud. Svaren fås som XML eller avgränsad ASCII-rådata, vilket är oberoende av språk.
Kunder måste vidarebefordra frågor från slutanvändare via centrala proxyservrar. Foreca öppnar tillgången till frågegränssnittet endast för specifika proxyserver-IPadresser. Tjänsten förutsätter också en slumpmässig fördelning av frågor vilket innebär att det inte är tillåtet att använda NaviFeed för batchmode-frågor för stora mängder platser i en upptagen loop. Alla batch mode-frågor måste inkludera en sekunds fördröjning (1 FPS).


NameFeed

NameFeed baseras på HTTP-frågor som sänds till Forecas servrar. Platser identifieras med ett plats-id definierat av Foreca och tjänsten erbjuder en API för att söka platser utifrån namn. För platser i USA finns det stöd för sökning på postnummer (ZIP-code).

Svaren formateras som XML eller avgränsad ASCII. Väderinformationen själv är språkneutral men för platssök stöds engelska, tyska, franska, italienska, spanska, portugisiska (Portugal och Brasilien), svenska, finska, ryska, polska, thailändska, japanska, förenklad kinesiska, holländska, hindi, tjeckiska och latin. Platssöknings-API:t söker automatiskt på alla språk som stöds och svar ges med det efterfrågade språket.

Kunder måste vidarebefordra frågor från slutanvändare via centrala proxyservrar. Foreca öppnar tillgången till frågegränssnittet endast för specifika IP-adresser.

Tjänsten förutsätter också en slumpmässig fördelning av frågor vilket innebär att det inte är tillåtet att använda NameFeed för batchmode-frågor för stora mängder platser i en upptagen loop. Alla batch mode-frågor måste inkludera en sekunds fördröjning (1 FPS).

FÖR DETALJERAD TEKNISK INFORMATION OCH PRIS, KONTAKTA SALES.SVERIGE@FORECA.COM