Lantbruk

För lantbrukare är det av största vikt att känna till väderutvecklingen för att minska risker och maximera avkastningen. 

Lantbrukare måste ta hänsyn till väderleksförhållandena så att till exempel sådd, besprutning och skörd sker vid rätt tidpunkt.

Tack vare koordinatbaserade väderprognoser kan du få nogrann väderinformation beräknad exakt för ditt fält eller ett annat specifikt område. Till skillnad från allmänna väderprognoser som är beräknade för närmaste ort, tar de koordinatbaserade prognoserna hänsyn till närliggande vattensamlingar och lokal topografi som kan påverka lokala väderförhållanden.

 

FÖRDELAR

 • Beräkna behovet av konstbevattning bättre 
 • Så och gödsla vid rätt tidpunkt 
 • Minimera risker genom att förutse vädret

NYCKELPRODUKTER

 • Klusterprognoser
 • Koordinatbaserade prognoser
 • Alla väderparametrar en lantbrukare behöver 
 • Lättanvänt web-gränssnitt 

TILLGÄNGLIGT FÖR

 • Lantbrukare
 • Lantbruksföreningar och organisationer

 

TILLGÄNGLIGA TJÄNSTER

Punktprognoser för skräddarsydda platser med följande parametrar

 • Temperatur
 • Daggpunkt
 • Molnighet
 • Nederbörd
 • 12 h ackumulerad nederbörd
 • Sannolikhet för nederbörd
 • Relativ fuktighet

Animerade kartor med följade parametrar

 • Temperatur
 • Nederbörd
 • UV-index
 • Molnighet
 • Vind
 • Vindbyar
 • Nederbördstyp
 • Regn
 • Åska
 • Radarprognos
 • Frost

 

ARBETA FÖREBYGGANDE OCH MINSKA RISKER

Allmänna väderprognoser visar de mest sannolika väderförhållanden vilket oftast inte är tillräckligt för seriöst lantbruk. Eftersom väderprognoser aldrig kan vara 100 % säkra är det viktigt för lantbrukare att förstå prognosen i mer detalj. 

Forecas innovativa prognosmetod visar sannolikhetsintervall för varje väderparameter för att ge en bättre förståelse för hur pålitlig den tillgängliga prognosen är vid en viss tidpunkt. Genom att i förväg veta i vilken riktning prognosen mest troligt kommer att utvecklas kan du vara förebyggande i förhållande till vädret, vilket ger dig en bättre grund för att undvika riskerna. 

 

TEKNISKA KRAV

Tjänsten tillhandahålls av Foreca och kan nås via Forecas extranät på adressen vip.foreca.com. Formatet består av tabeller och kartor.

FÖR DETALJERAD TEKNISK INFORMATION OCH PRISER, KONTAKTA SALES.SVERIGE@FORECA.COM