Väderkartor

Foreca erbjuder flera tilläggstjänster till sina Internetprodukter. På den här sidan kan du hitta information om de vanligaste tilläggen: satellitbilder, väderradarbilder (Dopplerradar) och väderkartor för till exempel prognostiserad temperatur, molnighet och nederbörd. Tilläggen finns tillgängliga som statiska eller animerade bilder.

Radarbilder

Radarbilderna visar hur den verkliga nederbörden rör sig. Detta är ett utmärkt verktyg för alla friluftsentusiaster, från fritid till yrkesmässigt bruk. Nederbördsprognoser kan läggas till radarbilderna, så att besökare kan planera sina dagliga aktiviteter bättre.

Väderradarbilder visar den observerade rörelsen av nederbörden och nederbördsintensiteten. Radarinformation levereras som animerade bilder i tidssteg om 10 min/15 min/30 min/1h eller 3h. Bilder och animationer hostas av Foreca och kan hämtas med hjälp av vanlig HTTP.

Radarbilder finns endast tillgängligt för ett antal begränsade geografiska områden, så kontakta sales.sverige@foreca.com för information om täckning.

Visa

 

Satellitbilder

På satellitbilder kan man observera molnens rörelse för större områden, vilket gör att man med ett ögonkast kan se stora väderfenomen. Från satellitbilder kan du upptäcka orkaner och djupa lågtryck och ibland även uppskatta deras banor. Globala satellitbilder med hela världen på samma karta fångar verkligen uppmärksamheten.

Satellitbilder kan vara globala (endast en karta) eller för ett område som till exempel Europa, Nordamerika osv. Exakt upplösning och kartområde kan skräddarsys efter dina specifika behov.

Visa

 

VÄDERPROGNOSKARTOR

Väderprognoskartor visar detaljerad information för den valda regionen. En vanlig prognoskarta med symboler ger en bra överblick av det prognostiserade vädret medan ytterligare väderkartor kan ge mer detaljerad information. Väderkartorna är animerade bilder i tidssteg på 1 till 6 timmar och en prognoslängd på upp till 5 dygn (120 timmar).

Symbolkartor

På symbolkartor visas väderprognosen med vädersymboler (ikoner) och temperaturer. Dessa kartor kan delas upp i geografiska områden (t.ex. provinser/delstater eller länder) eller genom att använda större områden såsom kontinenter.

Visa

 

 

Nederbördskartor

Nederbördskartor visar den prognostiserade rörelsen för nederbördsområden. Dessa kartor kan delas upp i geografiska områden (t.ex. provinser/delstater eller länder) eller genom att använda större områden såsom kontinenter.

Visa

 

 

Molnighetskartor

Prognoskartan för molnighet visar prognostiserade molnområden på kartan. Dessa kartor kan delas upp i geografiska områden (t.ex. provinser/delstater eller länder) eller genom att använda större områden såsom kontinenter.

Visa

 

 

Temperaturkartor

Temperaturkartor visar den prognostiserade temperaturen för de kommande dagarna. Temperaturen kan visualiseras med siffror och/eller färgfält för att göra prognosen lätt att läsa. Dessa kartor kan delas upp i geografiska områden (t.ex. provinser/delstater eller länder) eller genom att använda större områden såsom kontinenter.

Visa

 

 

Vindkartor

Vindprognoskartor visualiserar vindstyrka och riktning för de kommande dagarna. Vindriktningen visas med pilar och styrkan kan visualiseras med siffror och/eller färgfält. Dessa kartor kan delas upp i geografiska områden (t.ex. provinser/delstater eller länder) eller genom att använda större områden såsom kontinenter. Alla sjö- och havsområden täcks också.

 

 

 

 

Lufttryckskartor

Prognoskartor för lufttryck visar lufttrycksprognosen för de kommande dagarna. Från dessa kartor kan användaren till exempel se viktiga lågtrycks- och högtryckscentra och deras rörelse. TIll lufttryckskartor kan molnighet och nederbördsprognoser oftast läggas till. Dessa kartor kan delas upp i geografiska områden (t.ex. provinser/delstater eller länder) eller genom att använda större områden såsom kontinenter.

Visa

 

TEKNISK INFORMATION

 

Leveransformat

Nederbördsradar-, satellit- och prognoskartor levereras i PNG, JPEG eller GIF format.

Leveranssätt

Prognosdatan hämtas från Forecas servrar genom HTTP. Feeden skyddas av användarid och lösenord och för ytterliggare säkerhet kan åtkomst begränsas till endast en specifik IP address.

Updateringar

Väderprognoserna uppdateras minst två gånger om dagen. Nederbördsradar och satellitinformation uppdateras i intervall från en timme till sex timmar, beroende på datatillgången. Datafiler uppdateras var femte minut, beroende på tillgång på ny data.

Väderprognoskartorna kan uppdateras i intervall om en timme, 3 timmar, 6 timmar eller ett dygn. Nederbördsradarkartor visas vanligtvis i 30 min till entimmesintervall. Satellitbilder i intervall om en timme till sex timmar, beroende på datatillgängligheten.