Warning Feed

Var förebyggande och undvik risker genom att reagera snabbt på förändringar i väderläget. Forecas informativa Warning feed tjänst ger noggranna vädervarningar för navigering, trafik- och nyhetstjänster.

FÖRDELAR

 • Cross continental - täckning för USA, Europa, Australien och Japan
 • Varningar med symboler -lätta att tolka och tillämpa

NYCKELPRODUKTER

 • Symbolkodade varningstyper
 • Händelsens svårighetsgrad
 • Giltighetstid
 • Kompletterande textförklaring - flerspråkigt stöd för Europa

TILLGÄNGLIGT FÖR

 • Internetportaler
 • Navigationslösningsföretag

 

TILLHANDAHÅLLEN DATA

Varningsinformationen kommer från olika källor. Datan kommer att göras förenlig med nuvarande förhållanden, dvs. en extra XML-tagg för den efterfrågade platsen kommer att ingå i XML-svaret.

Datainnehållet omfattar:

 • Kod för varningstypen (med ett begränsat antal uppräknade värden)
 • Separat kod för händelsens svårighet (med ett begränsat antal uppräknade värden)
 • "Gäller från" eller "release" datum
 • "Gäller till" eller "utgångs-" datum, varefter varningen inte ska visas
 • Valfri textbeskrivning, UTF 8 kodad, ingen fast gräns för längd, i ett eller flera lokala språk; flerspråkigt stöd behövs för Europa
 • Källa (attribution) textfält

 

TEKNISKA KRAV

Warning feed baseras på HTTP förfrågningar, som skickas till Forecas servrar. Platser definieras med lat/lon koordinater. Svaren är XML eller avgränsad ASCII rådata, som är språkoberoende. Kunderna måste vidarebefodra frågor från slutanvändare/enheter via centrala proxyservrar. Foreca öppnar tillgången till frågegränssnittet endast för specifika IP-adresser. Tjänsten förutsätter också en slumpässig föredelning av frågor, vilket innebär att det är inte tillåtet att använda Warning feed för batchmode-frågor för ett stort antal platser i  en upptagen loop. Alla batchmode-frågor måste inkludera en sekunds fördrjöning (1 FPS). 

FÖR DETALJERAD TEKNISK INFORMATION OCH PRISER, KONTAKTA SALES.SVERIGE@FORECA.COM