NaviFeed

Forecas NaviFeed-tjänst är koordinatbaserad API som ger väderprognoser, observationer och mobila väderanimationer för vilken plats som helst i världen, även öppet hav. 

Gränssnittet är lämpligt för att integrera väderinformation i mobilapplikationer, webbapplikationer och alla andra program som kan ta emot och visualisera online-data. Tack vare den koordinatbaserade metoden är NaviFeed särskilt lämpad för LBS-applikationer.

FÖRDELAR

 • Global tjänst, inget behov av fördefinierade listor
 • Fullständig täckning över hela världen, alla koordinatpunkter finns tillgängliga
 • Kontinuerligt uppdaterad information
 • Mobilsök och kartor (Premiumpaket)
 • Robust och mycket tillförlitlig tjänst med full support

NYCKELPRODUKTER

 • Prognoser upp till 10 dygn
 • Observationsdata
 • Kartor (Premiumpaket)
 • Full uppsättning av parametrar finns tillgängliga
 • Innehåller ett urval av symboler för enkel integration

TILLGÄNGLIGT FÖR

 • LBS-lösningar
 • Mobila tjänster
 • Professionell / Industriell användning
 • Väderportaler
 • Kartbaserade tjänster

 

PAKET

Startpaket

Startpaketet erbjuder snabb tillgång till global väderdata och är anpassat för offentliga och öppna tjänster. I paketet ingår en översiktlig tredygnsprognos med följande parametrar för varje dag:

 • Väderkod och symbol
 • Prognostiserade högsta och lägsta temperaturer 

När väderdata presenteras för slutanvändare måste den länkas till foreca.mobi eller foreca.com för ytterligare väderinformation. Forecas logotyp måste också visas bredvid väderinformationen. Tjänsten tillhandahålls AS-IS och inga SLA-åtaganden gäller. Inkluderar 250 000 förfrågningar per månad.

Standardpaket

Standardpaketet erbjuder observationer och väderprognoser för vilken plats som helst i världen. Prognoslängden kan väljas fritt som beskvrivs nedan, och alla parametrar som beskrivs i detta dokument finns tillgängliga.  Forecas logotyp måste visas bredvid väderinformationen men ingen länkning till foreca.mobi/foreca.com krävs. Inkluderar 500 000 förfrågningar per månad. Tjänstens tillgänglighet är 99 % per månad. 

Premiumpaket

I Premiumpaketet ingår alla funktioner från Standardpaketet samt mobila väderbilder och animationer. Forecas logotyp måste visas bredvid väderinformationen, men det krävs ingen länkning till foreca.mobi/foreca.com. Inkluderar 1 000 000 förfrågningar per månad.  Tjänstens tillgänglighet är 99,5% per månad.

Alternativ

NaviFeed kan konfigureras med en extra GeoLocation-funktion, mot en avgift. Genom att aktivera GeoLocation-funktionen läggs ytterligare namnegenskaper till väderdata-svaren så att ett meningsfullt platsnamn kan ges till slutanvändaren utöver väderinformationen.

 

TILLHANDAHÅLLEN DATA

Navi Feed Packages
Entry Standard Premium
Daily
overview
forecast
weather code and symbol 3 days 10 days 10 days
daily forecasted high and low temperatures 3 days 10 days 10 days
detailed short forecast
graphical symbol code (e.g. d420) 3-hourly 1-hourly
temperature 3-hourly 1-hourly
"feels-like" temperature 3-hourly 1-hourly
wind speed (in m/s, mph, km/h, or knots) 3-hourly 1-hourly
wind direction (N, NE, E, ...) 3-hourly 1-hourly
relative humidity (in percentages, e.g. 87%) 3-hourly 1-hourly
rain probability (in percentages, e.g. 30%) 3-hourly 1-hourly
rain amount (in mm. e.g. 0.12 mm) 3-hourly 1-hourly
Current conditions
observation station name (e.g. London Heathrow)
distance to the observation station from the chosen location
observation time
temperature
"feels-like" temperature
graphical symbol code (e.g. d420)
wind speed (in m/s, kmph, km/h, or knots)
wind direction (N, NE, E, ...)
air pressure (in hPa, e.g. 1012 hPa)
relative humidity (in percentages, e.g. 87%)
visibility (in meters, e.g. 10,000)
Mobile graphical animations
Radar images show the real-time movement of precipitation (rain/snow) detected by weather radars
Satellite images show the movement of clouds photographed from space by weather satellites
Symbol maps provide an overview forecast with graphical icons and temperatures
Temperature forecast maps use coloured contours to show the forecasted temperatures
Precipitation forecast maps use coloured contours to show the forecasted rain/snow
Cloudiness forecast maps use coloured contours to show the forecasted cloudiness
Wind forecast maps use arrows and numbers to show the direction and speed of wind
Location names on map as a transparent overlay (several languages are supported)
available zoom levels for maps 5
Other
Amount of locations world-wide Unlimited Unlimited Unlimited
queries included per month 250,000 500,000 1,000,000
closest relevant location name for the provided IP Optional Optional Optional
weather data determined to be linked to foreca.com Yes No No
Foreca's logo must be shown next to the weather data Yes Yes Yes
sample PHP code and complimentary images for visualization of weather codes (gif, png) Yes Yes Yes

 

TEKNISKA KRAV

NaviFeed baseras på HTTP-frågor som sänds till Forecas servrar. Platser identifieras av lat/lon-koordinater. Svaren formateras som XML eller avgränsad ASCII-rådata, som är språkneutral. Kunder måste vidarebefordra frågor från slutanvändare via centrala proxyservrar. Foreca öppnar tillgången till frågegränssnittet endast för specifika IP-adresser.Tjänsten förutsätter också en slumpmässig fördelning av frågor vilket innebär att det inte är tillåtet att använda NaviFeed för batchmode-frågor för stora mängder platser i en upptagen loop. Alla batch mode-frågor måste inkludera en sekunds fördröjning (1 FPS).

FÖR DETALJERAD TEKNISK INFORMATION OCH PRISER, KONTAKTA SALES.SVERIGE@FORECA.COM