NameFeed

Forecas NameFeed-tjänst är platsbaserad API som ger väderprognoser, observationer och väderanimationer för mer än 140 000 platser i världen. Serversvaren är i XML eller som avgränsad ASCII.

Gränssnittet är lämpligt för att integrera väderinformation i mobilapplikationer, webbapplikationer och alla andra program som kan ta emot och visualisera xml-formaterad väderdata. Platssökningen är mångspråkig för både frågor och svar, och kan intelligent föreslå troliga alternativ för felstavade eller ofullständiga namn.

FÖRDELAR

 • Global tjänst, inget behov av fördefinierade listor
 • Handplockade platslistor för bättre relevans
 • Stöder frågor på 17 språk
 • Kontinuerligt uppdaterad information
 • Idealisk för sökrutor
 • Mobilsök och kartor (Premiumpaket)
 • Robust och mycket tillförlitlig tjänst med full support

NYCKELPRODUKTER

 • Prognoser upp till 14 dygn
 • Observationsdata 
 • Kartor (Premiumpaket)
 • Full uppsättning av parametrar finns tillgängliga
 • IP-baserad platssök (valfritt läge)
 • Innehåller ett urval av symboler för enkel integration

TILLGÄNGLIGT FÖR

 • Webbplatser
 • Mobila tjänster
 • Professionell / Industriell användning
 • Väderportaler
 • Interaktiva vädertjänster

 

PAKET

Startpaket

Startpaketet erbjuder snabb tillgång till global väderinformation och är anpassat för offentliga och öppna tjänster. I paketet ingår en översiktlig tredygnsprognos med följade parametrar för varje dag:

 • Väderkod och symbol
 • Prognostiserade högsta och lägsta temperaturer för varje dag

När väderdata presenteras för slutanvändare måste den länkas till foreca.mobi eller foreca.com för ytterligare väderinformation. Forecas logotyp ska också visas bredvid väderinformationen. Tjänsten tillhandahålls AS-IS och inga SLA-åtaganden gäller. Inkluderar 250 000 förfrågningar per månad.

Standardpaket

Standardpaketet erbjuder observationer och väderprognoser för vilken plats som helst i världen. Prognoslängden kan väljas fritt som beskvrivs nedan, och alla parametrar som beskrivs i detta dokument finns tillgängliga.  Forecas logotyp måste visas bredvid väderinformationen men ingen länkning till foreca.mobi/foreca.com krävs. Inkluderar 500 000 förfrågningar per månad. Tjänstens tillgänglighet är 99 % per månad. 

Premiumpaket

I Premiumpaketet ingår alla funktioner från Standardpaketet samt mobila väderbilder och animationer. Forecas logotyp måste visas bredvid väderinformationen. Det krävs ingen länkning till foreca.mobi/foreca.com. Inkluderar 1 000 000 förfrågningar per månad. Tjänstens tillgänglighet är 99,5% per månad.

IP platssök

NameFeed har även en valfri modul för IP-platssök. När den är aktiverad tillåts sökning efter väderdata baserat på en IP-adress. En sådan sökning kommer att generera en GeoIP-sökning som returnerar vädret för den närmsta relevanta platsen för det  angivna IP.

TILLHANDAHÅLLEN DATA

Name Feed Packages
Entry Standard Premium
Daily overview forecast
weather code and symbol 3 days 10 days 14 days
daily forecasted high and low temperatures 3 days 10 days 14 days
precipitation sum for the 24-hour period (in mm) 10 days 14 days
wind speed maximum (in m/s, mph, km/h, or knots) 10 days 14 days
wind speed average (in m/s, mph, km/h, or knots) 10 days 14 days
probability of precipitation, day/night 14 days
sun rise time 14 days
sun set time 14 days
day length in minutes 14 days
UV index based on the global ozone forecast model 14 days
average cloudiness optional
thunder probability optional
last-updated time optional
detailed short forecast
weather code and symbol 6-hourly 6-hourly
temperature 6-hourly 3-hourly
"feels-like" temperature 6-hourly 6-hourly
wind speed (in m/s, mph, km/h, or knots) 6-hourly 6-hourly
wind direction (N, NE, E, ..., or pictures) 6-hourly 6-hourly
precipitation sum 6-hourly 6-hourly
solar radiation optional
relative humidity optional
Current conditions
observation station name (e.g. London Heathrow)
distance to the observation station from the chosen location
observation time
temperature
"feels-like" temperature
Foreca symbol code
wind speed (in m/s, kmph, km/h, or knots)
wind direction (N, NE, E, ...)
air pressure (in hPa, e.g. 1012hPa)
relative humidity (in percentages, e.g. 87%)
visibility (in meters, e.g. 10,000)
Mobile graphical animations
Radar images show the real-time movement of precipitation (rain/snow) detected by weather radars
Satellite images show the movement of clouds photographed from space by weather satellites
Symbol maps provide an overview forecast with graphical icons and temperatures
Temperature forecast maps use coloured contours to show the forecasted temperatures
Precipitation forecast maps use coloured contours to show the forecasted rain/snow
Cloudiness forecast maps use coloured contours to show the forecasted cloudiness
Wind forecast maps use arrows and numbers to show the direction and speed of wind
Location names on map as a transparent overlay (several languages are supported)
available zoom levels for maps 5
Other
Amount of locations world-wide 140,000 140,000 140,000
queries included per month 250,000 500,000 1,000,000
IP lookup module Optional Optional Optional
weather data determined to be linked to foreca.com Yes No No
Foreca's logo must be shown next to the weather data Yes Yes Yes
sample PHP code and complimentary images for visualization of weather codes (gif, png) Yes Yes Yes

OBSERVERA: NameFeed har för tillfället fler väderparametrar än vad NaviFeed erbjuder, på grund av vissa tekniska avvägningar som möjliggör NaviFeed's fantastiska koordinatbaserade väderprognoser för ett helt obegränsat antal platser.

 

TEKNISKA KRAV / TEKNISKA DETALJER

NameFeed baseras på HTTP-frågor som sänds till Forecas servrar. Platser identifieras med ett plats-id definierat av Foreca och tjänsten erbjuder en API för att söka platser utifrån namn. För platser i USA finns det stöd för sökning på postnummer (ZIP-code).

Svaren formateras som XML eller avgränsad ASCII. Väderinformationen själv är språkneutral men för platssök stöds engelska, tyska, franska, italienska, spanska, portugisiska (Portugal och Brasilien), svenska, finska, ryska, polska, thailändska, japanska, förenklad kinesiska, holländska, hindi, tjeckiska och latin. Platssöknings-API:t söker automatiskt på alla språk som stöds och svar ges med det efterfrågade språket.

Kunder måste vidarebefordra frågor från slutanvändare via centrala proxyservrar. Foreca öppnar tillgången till frågegränssnittet endast för specifika IP-adresser.

Tjänsten förutsätter också en slumpmässig fördelning av frågor vilket innebär att det inte är tillåtet att använda NameFeed för batchmode-frågor för stora mängder platser i en upptagen loop. Alla batch mode-frågor måste inkludera en sekunds fördröjning (1 FPS).

FÖR DETALJERAD TEKNISK INFORMATION OCH PRISER, KONTAKTA SALES.SVERIGE@FORECA.COM