BatchXML

Foreca levererar rådata i ett lättanvänt format för kunder som själv vill formge sin egen grafik eller som bara behöver rådata för andra ändamål. Alla dataflöden går att få som XML och avgränsad ASCII. Forecas symboler finns tillgängliga för visualisering. Rådatafiler i batchformat innehåller prognoser och valbara observationer för en fast lista med platser. 

FÖRDELAR

 • Full frihet att formge egen grafik
 • Information som uppdateras kontinuerligt
 • Global täckning
 • Robust och pålitlig tjänst med full support

NYCKELPRODUKTER

 • Upp till 14 dagars prognos
 • Observationsdata
 • Full uppsättning parametrar
 • Lättintegrerad i karttjänster
 • Inkluderar ett urval symboler för enkel integrering

TILLGÄNGLIGT FÖR

 • Webbsidor
 • Mobiltjänster
 • Verksamhet och industri
 • Väderportaler
 • Radio & TV

 

PAKET OCH VALMÖJLIGHETER

Globala eller landsspecifika paket finns tillgängliga, båda med tre servicenivåer. Start, Standard och Premium. För speciella ändamål kan specialbyggda dataflöden tas fram. Beroende på paket kan dataflödena innehålla prognoser på upp till 14 dygn. Standard- och Premiumpaketen innehåller också observationer från relevanta lokala väderstationer. 

BatchXML Packages
Entry Standard Premium
Daily overview forecast
weather code and symbol 3 days 5 days 14 days
daily forecasted high and low temperatures 3 days 5 days 14 days
precipitation amount (rain or snow) 5 days 14 days
wind speed maximum 5 days 14 days
wind direction (at the time of maximum speed) 5 days 14 days
probability of precipitation 14 days
probability of thunder 14 days
sunrise time, sunset time (local time or UTC) 14 days
day length in minutes 14 days
cloudiness 14 days
moon phase optional
moon rise/set time (local time or UTC) optional
UV index (today + three days) optional
geomagnetic index optional
air pressure optional
sea water temperature optional
last-updated time optional
5 days forecast
weather code and symbol 6-hourly 3-hourly
temperature 6-hourly 3-hourly
"feels-like" temperature 6-hourly 3-hourly
precipitation amount 6-hourly 3-hourly
wind speed 6-hourly 3-hourly
wind direction 6-hourly 3-hourly
relative humidity 6-hourly 3-hourly
air pressure 6-hourly 3-hourly
probability of precipitation 3-hourly
probability of thunder 3-hourly
cloudiness 3-hourly
UV index (today + three days) optional
solar radiation optional
dew point optional
last-updated time optional
hourly forecast
weather code and symbol 24h
temperature 24 hour
"feels-like" temperature 24 hour
precipitation amount 24 hour
wind speed 24 hour
wind direction 24 hour
relative humidity 24 hour
air pressure 24 hour
probability of precipitation 24 hour
probability of thunder 24 hour
cloudiness 24 hour
UV index (today + three days) optional
solar radiation optional
dew point optional
last-updated time optional
30 day forecast
day min temperature range (min-min, min-max) optional
day max temperature range (max-min, max-max) optional
precipitation probability optional
weather icon optional
sun rise/set/daylen optional
day min/max temperature optional
Current conditions
observation time
weather station name
temperature
Foreca symbol code
distance to station
"feels-like" temperature
wind speed
wind direction
relative humidity
air pressure
visibility
pressure tendency optional
station type (SYNOP, METAR), station ID (EFHK, 2097) optional
extended present weather code optional
precipitation amount optional
dew point optional
cloud cover optional
Other
Amount of locations world-wide 5,000 20,000 80,000
weather data determined to be linked to foreca.com Yes No No
Foreca's logo must be shown next to the weather data Yes Yes Yes
Complimentary images for weather code visualization (gif, png) Yes Yes Yes

Globala och landsspecifika paket kan kombineras. Till exempel: Standard Globalpaketet med 20 000 orter som inkluderar 352 brittiska orter kombinerat med Standardpaket för Storbrittanien med 2 300 brittiska orter (alla platser som ingår i Globala paketet och över 1 800 extra orter). Denna kombination ger fullständig täckning av Storbritannien och alla större orter globalt.

Landspaket

Landspaketen erbjuder samma data som de Globala paketen  - beroende på vilken servicenivå som valts, Start, Standard eller Premium. Antalet orter beror på landet. Standard- och Premiumpaket innehåller alltid alla tillgängliga orter. Startpaketen kan innehålla en mer begränsad uppsättning av platser, beroende på land. 

Några exempel på antal landsplatser:

Ryssland 3 900
Finland 400
Sverige 300
Tyskland 4 600
Frankrike 5 700
Storbritannien 2 300
USA 9 800
Spanien 2 900
Italien 5 000

 

TEKNISKA KRAV / TEKNISKA DETALJER

BatchXML-feeden bygger på att kunden använder HTTP-förfrågning för att övervaka prognos- och observationsfiler, som uppdaterar med olika intervall. Platsmetadata, till exemplel koordinater och namn på olika språk, ges i en separat statisk fil. Filerna är antingen XML eller avgränsade ASCII rådata, som är språkoberoende. Vi rekomenderar att större batchfiler gzippas till avgränsad ASCII, eftersom de avgränsade ASCII-filerna vanligtvis är snabbare och lättare att tolka och gzip-komprimering reducerar transfertiden kraftigt. För att underlätta (avsett för mindre filer) kan vi även ge datan som okomprimerad XML eller RSS. Foreca förbehåller sig rätten att begränsa trafiken till endast fördefinierade IP-adresser.

FÖR DETALJERAD TEKNISK INFORMATION OCH PRISER, KONTAKTA SALES.SVERIGE@FORECA.COM